Logo LeShirtBB

LESHIRTBB – Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van LESHIRTBB, gevestigd te Bilthoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Utrecht, onder nummer 53258541.

 1. Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot alle bestellingen alsmede geleverde producten tussen LESHIRTBB en de klant, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is. LESHIRTBB heeft te allen tijde het recht om deze voorwaarden en de inhoud van haar webshop te wijzigen. Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich, zonder voorbehoud, akkoord met de algemene voorwaarden.

 1. Prijzen en aanbiedingen

2.1 De genoemde prijzen bij de artikelen zijn in euro’s en inclusief BTW en exclusief verzendkosten. 

2.2 Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

 1. Betaling

Betaling vindt plaats via de betalingsmethoden die worden aangeboden op de webshop. U kunt hier kiezen uit de volgende betaalmethoden: via iDeal of met een creditcard.

 1. Levering

LESHIRTBB streeft ernaar om uw bestelling, na ontvangst van de betaling, binnen 2 werkdagen te verzenden. LESHIRTBB zal al het mogelijke doen om geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt- hetzij door tijdelijk niet op voorraad zijn, hetzij om andere redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgeleverd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. De klant heeft in dat geval het recht om de resterende bestelling schriftelijk te annuleren. LESHIRTBB is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mocht lijden doordat de bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven adres.

 1. Annuleren

Het is mogelijk een bestelling te annuleren, indien dit binnen 24 uur gebeurt nadat de bestelling is geplaatst, mits de bestelling nog niet verstuurd is. 

 1. Ruilen en retourneren van artikelen

Ruilen of retourneren is bij LESHIRTBB geen probleem. Het kan gebeuren dat u iets besteld, wat toch niet helemaal aan uw verwachtingen voldoet. Daarom doen we niet moeilijk over ruilen of retourneren. Om alles soepel te laten verlopen, vragen we u wel om aan een paar spelregels te houden:

6.1 Ruilen

Artikelen die via onze webshop gekocht zijn kunt u zonder opgaaf van reden ruilen. U stuurt de kleding op uw kosten terug naar LESHIRTBB. De kleding kan geruild worden mits:

 • U hier voorafgaand via een e-mail melding van heeft gemaakt aan LESHIRTBB.

 • Wij de te ruilen artikelen terug ontvangen binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling.

 • De kleding nog in originele staat is, de kleding dient ongedragen en ongewassen te zijn.

 • Kleding die in de uitverkoop is gekocht kan niet geretourneerd of geruild worden.

Het risico van het retourneren (verzenden) ligt geheel bij de klant.

6.2 Retourneren

Wanneer u onverhoopt niet tevreden bent over de bestelling, kunt u deze of een gedeelte hiervan op uw kosten, binnen 14  dagen, terug sturen. Zodra U hier voorafgaand via een e-mail melding van heeft gemaakt aan LESHIRTBB, en alles in goede staat (zie onder Ruilen) heeft ontvangen zal LESHIRTBB het bedrag terugstorten op uw rekening. 

Let op: kleding die u heeft gekocht bij een van onze verkooppunten, kan alleen daar geruild of geretourneerd worden.

 1. Aansprakelijkheid

7.1 Alle producten van LESHIRTBB voldoen aan eisen waaraan kleding moet voldoen. LESHIRTBB kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door LESHIRTBB verkochte producten.

7.2 Alle producten van LESHIRTBB zijn voorzien van een wasetiket, de klant is geacht zich hieraan te houden. LESHIRTBB is niet aansprakelijk voor schade aan het gekochte product of anderszins, die het gevolg is van onjuist gebruik.

7.3 De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. LESHIRTBB kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie onjuist en/of onvolledig is. LESHIRTBB is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuist of onvolledige informatie op haar site.

7.4 LESHIRTBB is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd Indien zich dit voordoet zal de prijs zo spoedig mogelijk worden aangepast.

7.5 LESHIRTBB kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten opzichte van afbeeldingen op de webshop, in nieuwsbrieven, drukwerk of ander uitingen.

 1. Overmacht

LESHIRTBB is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen ten opzichte van de klant in geval van overmacht. Onder overmacht verstaan wij omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van LESHIRTBB. LESHIRTBB heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijk tussenkomst te ontbinden.

 1. Privacy

De persoonlijke gegevens die u aan ons doorgeeft nemen wij op in onze bestanden. Uw gegevens worden uitsluitend door LESHIRTBB gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit noodzakelijk is voor het verwerken van betalingstransacties of bezorging van uw bestelling. Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (poging tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen LESHIRTBB, haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude. Bij deze verwerking van persoonsgegevens kan LESHIRTBB externe partners inschakelen.

 1. Vragen en klachten

LESHIRTBB streeft naar tevreden klanten. Wanneer u vragen of klachten heeft over de diensten en/of producten van LESHIRTBB, dan worden we daar graag per e-mail van op de hoogte gebracht. We streven ernaar om u te antwoorden binnen 48 uur na ontvangst van uw bericht. Wanneer een voorval om nader onderzoek vraagt, dan zullen wij u laten weten hoe e.e.a. verloopt. In alle gevallen zullen wij onze uiterste best doen om klachten z.s.m. op te lossen. Klachten worden tot één maand na aanschaf van een artikel in behandeling genomen.

 1. Overig

LESHIRTBB heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar webshop op elk moment te wijzigen.

Algemene voorwaarden laatst gewijzigd: 11 Oktober 2021

 

Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden.